‏از وقتی که یادم میاد همیشه سگ یه عضو جدا نشدنی در خانواده ما بوده و هست و امیدوارم تا آخر عمرم همین طور باشه :-"
IMG_20160706_134115.jpg
وای چقدر خوشگلن خوش به حالت ‎· Aliusha