شالیزار ...
IMG_20160709_145246.jpg
چه خوبه ‎· مستانه
@mastaneh: دقایقی پیش از تراس خونه داداشم گرفتم این عکس رو :-" ‎· Caspian
همونجا نیست ک عروسی گرفتین ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: آره ... خوب یادت مونده ها :-)) ‎· Caspian
@caspianir خیلی ناز بود اخه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™