شالیزار ...
IMG_20160709_145246.jpg
چه خوبه ‎- مستانه
@mastaneh: دقایقی پیش از تراس خونه داداشم گرفتم این عکس رو :-" ‎- Caspian
همونجا نیست ک عروسی گرفتین ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: آره ... خوب یادت مونده ها :-)) ‎- Caspian
@caspianir خیلی ناز بود اخه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™