حال و هوای این روزها ...
20160712_101328.jpg
منم میخاستم بیام امروز به خاطر هوا برگشتم دوباره:| ‎· مستانه
اینجا هم ی کله از دیروز داره میباره :دی // ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™