Avatar for caspianir
نمیدونم واسه شما هم پیش اومده یا نه اما از بعضی ها همینجور الکی و فقط از روی قیافه بدم میومد ، ولی بعد از اینکه شرایطی شد و باهم نشستیم دیدیم عجب آدم با حالی ـه :-"
Comment
تا قسمت اول درسته برام :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
پیش میاد ولی نمیذارم مانع برقراری ارتباط با طرف بشه ‎· Mamad
Comment
واسه من همیشه برعکسه. وقتی الکی از کسی بدم می آد بعداً بهم ثابت می شه که آدم عوضی بوده. ‎· Aliusha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place