Allah'a ültimatom veren şarkı : "yarabbim feryadımı artık duysan diyorum!!"