Conformist

منصور راستیین‌ام / جان‌م در آستین‌م

Avatar for conformist

به گریه در وسط شعر‌هایی از سعدی به چای خوردن تو پیش آدم بعدی https://t.co/ZzNmkqkaXt .

Avatar for conformist

به هرگز ات که سئوالی شد و نوشت کدام؟ به دست‌های تو در آخرین تشنج‌هام به گریه‌کردن یک مرد، آن‌ور گوشی به شعر خواندن تو، صبح بی‌هم‌آغوشی به بوسه‌های تو در خواب احتمالی من به فیلم‌های ندیده، به مبل خالی من به لذت رویای‌ات، که بر تن کفی‌ام به خستگی تو از حرف‌های فلسفی‌ام .

Avatar for conformist

که سرنوشت درختان باغمان تبر است... .

Avatar for conformist

باید روی نگین انگشتریم بنویسم: «هیچ نمی‌دانم» که حق مطلب ادا بشه. https://t.co/K5nDHtwejc .

Avatar for conformist

هیچ هیچ هیچ .

Avatar for conformist

RT @1mahraz: بچه سوم دبستانی واسه روز معلم برای معلمش کارت پستال خریده نوشته امیدوارم همچون شهید مطهری شما هم روزی در خون خود بغلتید :)))))))))))) .

Avatar for conformist

رفتم توی اتاق پشه‌ها نابود کردن، اومدم بیرون امیلی پاره کرد دستم رو انقدر گاز گرفت. خواب مرگ شدم. .

Avatar for conformist

رفتم چک کردم ببینم گات اومده یا نه؟ .

Avatar for conformist

یهو پشه‌ها هجوم آچردن، برگ‌های سبزم رو‌ بردن. از ساعت چهار بامداد بیش از ده تا پشه کشتم و آخر اومدم بغل پشه‌کش اعظم امیلی خانوم بخوابم. بیش از یکساعته .

Avatar for conformist

عمرا بذاره درس منعقد بشه. https://t.co/tjwWRM3fMl .

Avatar for conformist

امروز فقط دو سه نفر کشک بادمجون سفارش داده بودیم و جای شما خالی از سیر کم نذاشته بود. بیچاره همکارهام :))) .

Avatar for conformist

https://t.co/jr35Xs0g36 .

Avatar for conformist

از ریشه‌ای که دوانده‌ام فراری‌ام ای لمس دست تو، بر پیکرم تبر بی‌تو چه نام و نشانی؟ چه حرمتی؟ بفروش نام مرا و مرا بخر .

Avatar for conformist

لشگر پشه‌ها https://t.co/hSFTuCfJ8I .

Avatar for conformist

مثل پرت شدن از‌پله‌هاست. .

Avatar for conformist

از حجم عصبانیتی که تجربه کردم این چند روز انقدر غمگینم که حتا حال عصبانی بودن هم ندارم. .

Avatar for conformist

آدم‌هایی که توی خواب حرف می‌زنن .

Avatar for conformist

ترسناک‌تر از این چی که از همه بازی بخوری؟ از همه .

Avatar for conformist

خود کرده را تدبیر نیست. باید با عقوبتش روبرو بشم و این کار سخت‌ترین کار دنیاست. راحت‌تر از احمق بودنه. .

Avatar for conformist

گو همه شهر به جنگم به درآیند و خلاف من که در خلوت خاصم، خبر از عامم نیست .

Avatar for conformist

RT @Tiredgnats: مسی بازیکن جالبیه، من با تک‌تک سلول‌هام از بارسا متنفر هستم ولی با تک‌تک سلول‌هام هم مسی رو تحسین میکنم. خیلی حرفه اینقد خوب باشی که حتی دشمنت هم تحسینت کنه. .

Avatar for conformist

اوج امشب این بیت از سعدی بود: امید وصل مدار و خیال دوست مبند گرت به خویشتن از ذکر دوست پرواییست این همه نوشتیم همه‌ی عمرمون، همین یه بیت انگاری هزار سال نوشتنه. .

Avatar for conformist

امشب توی استخر یه چرخش زیر آب داشتم که باعث شد آب جایی از سینوس‌هام بره که ۲۵ سال پیش موقع شستشوی سینوس فقط تر شده بود. .

Avatar for conformist

بچه‌های لیورپولی به یونایتد می‌گن ننگ انگلیس. داداش شماها چی شدین؟ :))) .

Avatar for conformist

گاو سه به یک رو خراب کرد :))) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10