User avatar
Conformist

منصور راستیین‌ام / جان‌م در آستین‌م

User avatar

به گریه در وسط شعر‌هایی از سعدی به چای خوردن تو پیش آدم بعدی https://t.co/ZzNmkqkaXt .

User avatar

به هرگز ات که سئوالی شد و نوشت کدام؟ به دست‌های تو در آخرین تشنج‌هام به گریه‌کردن یک مرد، آن‌ور گوشی به شعر خواندن تو، صبح بی‌هم‌آغوشی به بوسه‌های تو در خواب احتمالی من به فیلم‌های ندیده، به مبل خالی من به لذت رویای‌ات، که بر تن کفی‌ام به خستگی تو از حرف‌های فلسفی‌ام .

User avatar

که سرنوشت درختان باغمان تبر است... .

User avatar

باید روی نگین انگشتریم بنویسم: «هیچ نمی‌دانم» که حق مطلب ادا بشه. https://t.co/K5nDHtwejc .

User avatar

هیچ هیچ هیچ .

User avatar

RT @1mahraz: بچه سوم دبستانی واسه روز معلم برای معلمش کارت پستال خریده نوشته امیدوارم همچون شهید مطهری شما هم روزی در خون خود بغلتید :)))))))))))) .

User avatar

رفتم توی اتاق پشه‌ها نابود کردن، اومدم بیرون امیلی پاره کرد دستم رو انقدر گاز گرفت. خواب مرگ شدم. .

User avatar

رفتم چک کردم ببینم گات اومده یا نه؟ .

User avatar

یهو پشه‌ها هجوم آچردن، برگ‌های سبزم رو‌ بردن. از ساعت چهار بامداد بیش از ده تا پشه کشتم و آخر اومدم بغل پشه‌کش اعظم امیلی خانوم بخوابم. بیش از یکساعته .

User avatar

عمرا بذاره درس منعقد بشه. https://t.co/tjwWRM3fMl .

User avatar

امروز فقط دو سه نفر کشک بادمجون سفارش داده بودیم و جای شما خالی از سیر کم نذاشته بود. بیچاره همکارهام :))) .

User avatar

https://t.co/jr35Xs0g36 .

User avatar

از ریشه‌ای که دوانده‌ام فراری‌ام ای لمس دست تو، بر پیکرم تبر بی‌تو چه نام و نشانی؟ چه حرمتی؟ بفروش نام مرا و مرا بخر .

User avatar

لشگر پشه‌ها https://t.co/hSFTuCfJ8I .

User avatar

مثل پرت شدن از‌پله‌هاست. .

User avatar

از حجم عصبانیتی که تجربه کردم این چند روز انقدر غمگینم که حتا حال عصبانی بودن هم ندارم. .

User avatar

آدم‌هایی که توی خواب حرف می‌زنن .

User avatar

ترسناک‌تر از این چی که از همه بازی بخوری؟ از همه .

User avatar

خود کرده را تدبیر نیست. باید با عقوبتش روبرو بشم و این کار سخت‌ترین کار دنیاست. راحت‌تر از احمق بودنه. .

User avatar

گو همه شهر به جنگم به درآیند و خلاف من که در خلوت خاصم، خبر از عامم نیست .

User avatar

RT @Tiredgnats: مسی بازیکن جالبیه، من با تک‌تک سلول‌هام از بارسا متنفر هستم ولی با تک‌تک سلول‌هام هم مسی رو تحسین میکنم. خیلی حرفه اینقد خوب باشی که حتی دشمنت هم تحسینت کنه. .

User avatar

اوج امشب این بیت از سعدی بود: امید وصل مدار و خیال دوست مبند گرت به خویشتن از ذکر دوست پرواییست این همه نوشتیم همه‌ی عمرمون، همین یه بیت انگاری هزار سال نوشتنه. .

User avatar

امشب توی استخر یه چرخش زیر آب داشتم که باعث شد آب جایی از سینوس‌هام بره که ۲۵ سال پیش موقع شستشوی سینوس فقط تر شده بود. .

User avatar

بچه‌های لیورپولی به یونایتد می‌گن ننگ انگلیس. داداش شماها چی شدین؟ :))) .

User avatar

گاو سه به یک رو خراب کرد :))) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10