User avatar

۱) سخت‌ترین بخش استفاده از اسنپ و تپسی، بعد از هزینه‌اش، اینه که راننده‌ها از اصول اولیه‌ی برخورد صحیح با خودروی زیر پاشون هم اطلاع ندارن/ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10