User avatar

RT @stere_kh: باید یه شایعه‌ای راه بندازم بگم از لحاظ روانشناسی ثابت شده است مردانی که محکم دست می‌دهند آلت تناسلی بزرگی دارند شاید دیگه کسی شل دست نداد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10