User avatar

می‌دونستید توی شمال به جای استفاده از لفظ «دختر ترشیده» از «ترش‌دختر» استفاده می‌کنند و هر پرس رو بیست‌وپنج‌هزار تومن به توریستا می‌فروشن؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10