User avatar

کارهام رو توی ذهنم مرتب کردم. از صبح ملودی‌هایی که بابک بیات ساخته توی مغزم داره مرور می‌شه. آخه امروز صبح به قسط‌هام هم فکر کردم. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10