User avatar

دلیل این حجم از خایه‌مالی برای وزیر جدید ارتباطات رو نمی‌فهمم. اونم توی کامیونیتی‌های تخصصی و از طرف خبرنگارهای همین حوزه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10