User avatar

مهم‌ترین چیزی که افسردگی ازت می‌گیره، ترسه، ترسِ از دست‌دادن. حتا می‌تونی زندگیت رو تموم کنی چون ترسی از مرگ نداری. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10