User avatar

آدمی که برای ریز و درشت وقت داره و برای تو وقت نداره داره منظورش رو خیلی واضح بیان می‌کنه دیگه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10