User avatar

و این یعنی توقف تکامل. البته مشکلاتی هم هست. ویروس‌هایی هم هست که ما داریم تکاملشون می‌دیم. و همون‌ها یه روزی ژن‌های ضعیف رو از بین می‌برن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10