User avatar

RT @Conformist77: لاستیک موتور برای بچه‌های جنوب‌شهر یه اسباب‌بازی فنسی بود. می‌نداختن توی کوچه و با یه چوب می‌بردنش جلو. همه‌ی آبروی زندگی بود برای اون بچه .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10