User avatar

یکی از خفن‌ترین مشاغل ایران توی حوزه‌ی خودرو تصادفی کار کردنه. آدم‌های زیادی هستن که به سبب دانش‌شون توی بازسازی از خاکستر بلند شدن. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10