User avatar

اوپیروس بود ۱۰۰ تومن. چپی رو می‌خردن ۲۰ تومن، با ۲۰ تومن بازسازی می‌کردن و می‌فروختن ۹۰ تومن. کل پروسه ۴ روز طول می‌کشید. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10