User avatar

دوست‌هام برام تولد بی‌خبر گرفتن و علاوه بر کادوهای وحشتناک خوب، حس خوب و یه پادکست خوب برام ساختن. آدم دیگه چی می‌خواد از زندگی؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10