User avatar

RT @samanoqo: از ولیعهد عربستان خوشم میاد ... آینده مثبتی رو واسه کشورش برنامه ریزی کرده و با شدت و سرعت داره برای رشد کشورش اقدام میکنه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10