User avatar

RT @fomo2: دیگه هرکی هم نمیدونست #کوروش کیه و روز داره، فهمید با این شلوغ بازی نیروهای امنیتی توی #مرودشت و اطرافش..موبایلا و اینترنتو حتا قطع کردن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10