User avatar

شما برو سازمان ملل بگو بابایی که ۵۰۰ میلیارد اختلاس کرده رو ول می‌کنن تا دوتا دختر رو‌ به خاطر موتور سواری بگیرن، نرو. می‌خندن بهت، بهمون :( .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10