User avatar

RT @Conformist77: یه موج فحش توی گودر علیه من راه افتاده... امروز ۴۰- ۵۰ تا از آیتم های حسین نوروزی رو توی گودر ری‌شیر کردم... همه آنفالو کردنم:) خوبه ، خلوته .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10