User avatar

RT @arghandehpour: تماشای فروریختن آدم‌ها از دردناک‌ترین و سخت‌ترین تجربه‌های زندگی است. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10