User avatar

من این احمدی‌‌نژاد حرومزاده‌ی کس‌کش جاکش و انصارش رو می‌بینم یاد بدبختی‌های روزهای اول زندگی مشترکم میوفتم. سال‌هایی که می‌تونست شیرین‌ترین سال‌هامون باشه انقدر تلخ شد که نفهمیدیم اصلا چجوری گذشت. جدی محاکمه و اعدام براش کمه. حق مطلب ادا نمی‌شه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10