User avatar

اینکه امروز فرداست و الان وارد فردا شدیم یکی از سخت‌ترین جمله‌های خیابانی بوده که انشالله نسل بعدی با رشد صنعت مخدر به معنای واقعیش دست پیدا می‌کنه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10