User avatar

راستش رو بخواید زندگی برای آدمی که پشتکار داره و یه درصد کافی‌ای از اخلاق هم همراه خودش داره در نهایت مثبت خواهد بود. حالا یه جاهایی افت می‌کنه ولی اگر کلی‌تر نگاه کنی رو به رشد خواهد بود. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10