User avatar

اگر هفت روز هفته رو هم نوعی از کباب بخورم، بازم برام تکراری نمی‌شه. حالا شاید ۱۰ روز یه بار پیتزایی، پاستایی، چیزی. ولی در کل فقط کباب. فقط. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10