User avatar

من پیاده بودم از یک ساعت و نیم پیش، ولی اونایی که سواره بودن سمت جردن، ولیعصر، میرداماد و جهان کودک قطعا پاره شدن. ترافیک نبود، توقف کامل بود. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10