User avatar

اول صبح یه پلیس توی خیابون دیدار وایسته، راحت روزی ۵۰۰ میلیون برای نیرو انتظامی درآمد زایی می‌کنه، بسکه مردم راه سمت مخالف رو با خلاف رفتن می‌بندن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10