چی می‌شد اگر چهارشنبه شب میرفتیم کنسرت ابی و شادمهر، پنجشنبه شب کنسرت داریوش، جمعه شب هم کنسرت سیاوش قمیشی و آرش .
میمردیم از خوشی :-| ‎· خرزوخان