بیاییم در فرندفید نوین ایرانیان گستر پارس، برای سرچ منو به دردسر نندازین. همون کانفو بنویسید. خسته‌ام اربابان
:))) ‎· mostafa