رسایی الان کنج خونه نشسته، حس آدمی رو داره که همه‌ی تلاشش رو کرده که تنها پل جزیره رو منفجر کنه ولی همه کبریت‌ها خیس بودن .