دوستان عزیز، هر پرووایدر الان سیستم فیلترینگ لوکال خودش رو داره. هی نگید فیلان چیز برای من فیلتر نیست، همه هم برن چک کنن. نقص موقت پرووایدره .