توی هر رشته‌ای باید پزشک مرد و زن وجود داشته باشه. همین‌طور که مادر من براش راحت‌تره که پزشک خانوم باشه. حق انتخاب باید داشته باشه مریض. .