Avatar for conformist
قدرت تخریب واژه‌ها، از بمب‌های هیدروژنی هم بیشتره ، کاش می‌فهمیدیم .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place