احمد جنتی ثابت کرده بد این مردم رو می‌خواد. امیدوارم انتخابات 94 رو نبینه.
این همون شعار مرگ بر هست؟ ‎- Spidermard
@spidermard: بلی ‎- Conformist