خسته‌مون کردن. هر روز یه مشکلی برامون به وجود میارن. .
@azadehgh65: مسئولین خدماتمون. مدیرای بی‌عرضه‌مون ‎· Conformist
از اونا كه ادم عاصى ميشه... خدا بهتون صبر بده ‎· بــــــــــاران!