تبصره‌ی ماده ۲۱ قانون کار می‌گه، هر موقع خواستید استعفا بدید، باید به صورت کتبی یک‌ماه زودتر اعلام کنید. .