جنده‌بازی در آوردن در کار، بدترین عملی هست که یه آدم می‌تونه در حق همکارهاش انجام بده. شما نکنید .