RT @Mehrdadama: کسي که شلغم ميکارد،آن که بار شلغم حمل ميکند،آن که تجارت شلغم ميکند،آن که شلغم ميفروشد،آن که ميخرد و آن که شلغم را ميخورد، گناهکار است. .