نومیا به هر ترتیب خر است :)))
1-25-2016_2-05-03_PM.png
عه برا منم همین اومد :)) ‎· خانوم میم
@saye: =))) برای شما هم نومیا خره؟ :))) ‎· Conformist
@conformist: انقدری نمی شناسم ایشون رو که به خودم اجازه ی اظهار نظر بدم:| ‎· خانوم میم
شرم آوره... بهرحال این فمیده تو آدم نیستی :))) ‎· نومیا
اینم فمید اخلاقت مزخرفه :)) ‎· نومیا
@nomia: بهتر از شماست ":))) ‎· Conformist