نومیا به هر ترتیب خر است :)))
1-25-2016_2-05-03_PM.png
عه برا منم همین اومد :)) ‎- خانوم میم
@saye: =))) برای شما هم نومیا خره؟ :))) ‎- Conformist
@conformist: انقدری نمی شناسم ایشون رو که به خودم اجازه ی اظهار نظر بدم:| ‎- خانوم میم
شرم آوره... بهرحال این فمیده تو آدم نیستی :))) ‎- نومیا
اینم فمید اخلاقت مزخرفه :)) ‎- نومیا
@nomia: بهتر از شماست ":))) ‎- Conformist