RT @alaki_: ازظهر خیلی #جدی به این فکر کردم راه حل خلوت کردن #تهران چیه! موثرترین راهی که پیدا کردم اینه که حجاب فقط تو تهران و شهرهای بزرگ اجباری باشه! .