‘دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من - مولانا با صداي شاملو’ on #SoundCloud @spidermard https://t.co/dol445ShMI .