همه‌ش تصور می‌کنم اگر اوباما و میشل همسرش با آهنگ‌های دهه ۶۰ و ۷۰ ایرانی برقصن، چه فرمی می تونه باشه .
فرم بستنی قیفی ‎· فوهاد صا.
@foadsa: :))) ‎· Conformist