RT @Orpheos: انقد به استقلالیا نگید پرسپولیس جذاب بازی میکنه. این بنده خدا ها آخرین باری که دیدن استقلال جذاب بازی کرده کشور درگیر فتنه بنی صدر بود .