کلمات یادم نمی‌مونه، حتا کانسپت‌هایی که باهاشون کار می‌کنم. اتفاقات و وقایع بدتر از همه .