شدم مثل ماشینی که توی اتوبان‌های خلوت تهران توی غروب، توی سکوت داره می‌ره سمت خورشید بی‌رمق زمستون... .