جک دورسی صدای انقلاب ما رو شنید، می‌گن شورای نگهبان هنوز داره رای‌های ۸۸ رو شمارش می‌کنه #RIPTwitter .