سیاوش قمیشی فقط روی کاست میچسبید... نهایت روی اسپیکر‌های ۶۰ وات جنیوس اون اول‌های تاریخ دیجیتال .