RT @delnaha: میگن فساد جنسی در شبکه بی بی سی و من و تو انقد زیاده که دو تا از نیروهای ارشد پرس تی وی به همین خاطر برکنار شدن .